45-221 Opole, ul. Wodociągowa 4
Rejestracja telefoniczna 77 54 14 221 lub 222
Izba Przyjęć 77 54 14 110 lub 111

Wzory upoważnień

Poniżej (w załączniku) umieszczono wzory upoważnień do dostępu do informacji o stanie zdrowia oraz do dokumentacji medycznej pacjenta.

JPEGwzory upoważnień.jpeg

 

 

Polityka prywatności