45-221 Opole, ul. Wodociągowa 4
Rejestracja telefoniczna 77 54 14 221 lub 222
Izba Przyjęć 77 54 14 110 lub 111

Ośrodek Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej

Kierownik oddziału: lek. med. Małgorzata Wawrzyniak

tel. 77/54 14 160 lub 328, 329.

Polityka prywatności