Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna

Archiwum dokumentacji medycznej

 

Dokumentacja medyczna w WSZN im. św. Jadwigi może być udostępniana jedynie osobom i podmiotom wymienionym w art. 18 ustawy z dnia 30.08.1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 14, poz. 89 ze zm.). Udostępnianie odbywa się w trybie i na zasadach określonych w § 52 i § 53 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dnia 21.12.2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. nr 247, poz. 1819 ze zm.)

 

Udostępnianie informacji

 

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 06.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • Wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń na terenie Zespołu

  • Udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek

     

Metryczka
  • wytworzono:
    25-07-2005
    przez: Piotr Pasternak
  • opublikowano:
    25-07-2005 12:21
    przez: Marta Kubiak
  • zmodyfikowano:
    08-09-2015 19:27
    przez: Andrzej Kijek
  • podmiot udostępniający:
    Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu
    odwiedzin: 8157
Dane jednostki:

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu
45-221 Opole
ul. Wodociągowa 4
NIP: 7541873654 REGON: 000294303

Dane kontaktowe:

Rejestracja telefoniczna.: 77 54 14 221 lub 222
Izba Przyjęć: 77 54 14 110 lub 111 fax: 77 54 14 237
e-mail: sekretariat@wszn.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×