45-221 Opole, ul. Wodociągowa 4
Rejestracja telefoniczna 77 54 14 221 lub 222
Izba Przyjęć 77 54 14 110 lub 111

Majątek szpitala

  1. Grunty 1 821 489,00 zł 
  2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17 269 425,96 zł
  3. Maszyny i urządzenia techniczne 1 609 397,19 zł
  4. Środki transportowe 226 726,87 zł
  5. Pozostałe środki trwałe 528 458,22 zł

 

Razem: 21 455 497,24 zł

Polityka prywatności