45-221 Opole, ul. Wodociągowa 4
Rejestracja telefoniczna 77 54 14 221 lub 222
Izba Przyjęć 77 54 14 110 lub 111

Majątek szpitala

  1. Grunty 1 821 489,00 zł 
  2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17 006 550,87 zł
  3. Maszyny i urządzenia techniczne 1 994 444,66 zł 
  4. Środki transportowe 290 339,87 zł
  5. Pozostałe środki trwałe 689 292,67 zł

 

Razem: 21 802 117,07 zł

Polityka prywatności