45-221 Opole, ul. Wodociągowa 4
Rejestracja telefoniczna 77 54 14 221 lub 222
Izba Przyjęć 77 54 14 110 lub 111

Dane Kontaktowe

Dyrektor

Krzysztof Nazimek
 
 
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główna Księgowa
Krystyna Sobota
 
 
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Anna Bieniasiewicz
 
 
Sekretariat
77/54 14 200
Liwia Knosala
 
 
Dział Finansowo – Księgowy
 77/54 14 231 / 232 / 233  
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główna Księgowa
Krystyna Sobota
   77/54 14  230  
 
 
 
 
Dział Kadr i Organizacji
77/54 14 243
Katarzyna Heffner 
Sylwia Dąbrowicz
 
 
 
Dział Administracyjno – Techniczny
77/54 14 242 lub 240
Kierownik: Wiesław Radzik 
77/54 14 279
 
 
Zamówienia Publiczne
77/54 14 241
Justyna Kotyś - Bęben
 
 
Naczelna Pielęgniarka
77/54 14 112 
Małgorzata Widera
 
 
Sekcja Ruchu Chorych i Statystyki Medycznej
77/54 14 275 lub 115
Kierownik: Agnieszka Rosińska
77/54 14 267
  
 
 
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
77/54 14 234
Karina Teda
 
 
Polityka prywatności