45-221 Opole, ul. Wodociągowa 4
Rejestracja telefoniczna 77 54 14 221 lub 222
Izba Przyjęć 77 54 14 110 lub 111

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Szpital

 • Oddział Neurologii dla Dorosłych A

 • Oddział Neurologii dla Dorosłych B

 • Oddział Udarowy A

 • Oddział Udarowy B

 • Oddział Neurologii dla Dzieci i Młodzieży

 • Oddział Psychiatrii dla Dorosłych „A”
  Pododdział Wzmożonego Nadzoru Psychiatrycznego 
  Pododdział Ogólny

 • Oddział Psychiatrii dla Dorosłych „B”

 • Oddział Psychiatrii dla Dorosłych „C”

 • Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży

 • Dzienny Oddział Psychiatryczny
  Pododdział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości
  Pododdział Ogólny

 • Dzienny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

 • Ośrodek Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej

Poradnie

 • Poradnia Neurologiczna dla Dorosłych

 • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Izba Przyjęć

Zakład Radiologii z pracowniami RTG, EKG, UDP, USG 

Pracownia elektrodiagnostyki: EEG, EMG

Zakład Rehabilitacji

Apteka

Dział księgowo – finansowy

Dział administracyjno – techniczny

Kuchnia

Sekcja ruchu chorych i statystyki medycznej

Pracownicy na samodzielnych stanowiskach, którzy realizują zadania zlecone przez Dyrektora Zespołu

Hotel pracowniczy, garaże.

Polityka prywatności