Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole 2005

I. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
1. Termin kontroli: 26.07.2005.
2. Zakres kontroli: realizacja umowy nr 08R/10065/02/01/AOS/2004 w zakresie kontroli dokumentacji medycznej pacjentów pod kątem ordynacji leku MINIRIN.
3. Dokumentacja: zawiadomienie z dnia 26.07.2005., protokół kontroli z dnia 26.07.2005., wystąpienie pokontrolne z dnia 19.08.2005.
4. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

 II. Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Opolu.
1. Termin kontroli: 24.05.2005.
2. Zakres kontroli: ocena zgodności działania zakładu z dokumentacją rejestrową.
3. Dokumentacja: protokół z dnia 24.05.2005.

III. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
1. Termin kontroli: 30.06. - 09.09.2005.
2. Zakres kontroli: realizacja zadań statutowych, prawidłowość gospodarowania mieniem, gospodarka finansowa, gospodarka lokalami mieszkalnymi.
3. Dokumentacja: protokół z dnia 30.09.2005.
4. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

 IV. Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Opolu.
1. Termin kontroli: 03. - 13.12.2005.
2. Zakres kontroli: wykonanie wniosków pokontrolnych  z kontroli P/04/177 "Realizacja przez wojewodów zadań wynikających z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w zakresie rejestracji i kontroli zoz, w świetle prawidłowości ich funkcjonowania".
3. Dokumentacja: protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 13.12.2005., protokół kontroli z dnia 13.12.2005., wystąpienie pokontrolne z dnia 19.01.2006.
4. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

 

Całość dokumentacji dot. kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej - w myśl art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

 

Za treść informacji odpowiada: Katarzyna Heffner.