Przejdź do treści strony
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole 2004

I. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
1. Termin kontroli: 07.01.2004.
2. Zakres kontroli: realizacja umowy nr 08R/10065 w zakresie zasadności wyboru leków i zasad wystawiania recept.
3. Dokumentacja: protokół kontroli z dnia 07.01.2004.

II. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
1. Termin kontroli: 05.03.- 15.03.2004.
2. Zakres kontroli: realizacja umowy nr 08R/10065/2003 w zakresie ilości, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych.
3. Dokumentacja: protokół kontroli z dnia 26.03.2004., wystąpienie pokontrolne z dnia 06.05.2004.
4. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

III. Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Opolu.
1. Termin kontroli: 10.05. - 04.06.2004.
2. Zakres kontroli: realizacja zadań wynikających z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w zakresie rejestracji w świetle prawidłowości ich funkcjonowania w latach 2003-2004 (I kwartał).
3. Dokumentacja: protokół kontroli z dnia 04.06.2004., wystąpienie pokontrolne z dnia 09.08.2004.
4. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane. 

IV. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
1. Termin kontroli: 01.10. - 31.12.2004.
2. Zakres kontroli: realizacja zadań ststutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń, prawidłowość gospodarowania mieniem, gospodarka finansowa.
3. Dokumentacja: upoważnienie nr 66/2004, plan kontroli z dnia 15.10.2004., protokół kontroli z dnia 18.01.2005., wystąpienie pokontrolne z dnia 28.02.2005.
4. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane. 

 

Całość dokumentacji dot. kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej - w myśl art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

 

Za treść informacji odpowiada: Katarzyna Heffner.

Metryczka
  • opublikowano:
    20-07-2010 10:51
    przez: Marta Kubiak
Dane jednostki:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu
45-221 Opole
ul. Wodociągowa 4
NIP: 7541873654 REGON: 000294303

Dane kontaktowe:

Rejestracja telefoniczna.: 77 54 14 221 lub 222
Izba Przyjęć: 77 54 14 110 lub 111 fax: 77 54 14 237
e-mail: sekretariat@wszn.opole.pl