Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia z zakresu radilogii zabiegowej i diagnostyki obrazowej

 

Opole  21 stycznia 2013 r.

 

 

                                 wg rozdzielnika

 

Komisja Konkursowa powołana do rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: radiologii zabiegowej i diagnostyki obrazowej.

 

informuje o wyborze następujących dwóch ofert:

 

  • Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Krzysztof Dyś ul. Budziszyńska 84/6, 54-436 Wrocław
  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marcin Trzepaczyński,

ul. Fizylierów 13,41-922 Radzionków

 

Umowy na ww. świadczenia zdrowotne zostaną podpisane niezwłocznie w siedzibie WSZN im. św. Jadwigi w Opolu.

 

UZASADNIENIE

 

Wybrane Oferty spełniały wszystkie warunki zawarte w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 ze zm.) oraz właściwe przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.).

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

lek. med. Anna Bieniasiewicz