Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu na na pełnienie specjalistycznych, psychiatrycznych dyżurów w Izbie Przyjęć

 

Opole  25 lutego 2013 r.

 

wg rozdzielnika

 

Komisja Konkursowa powołana do rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  z zakresu: pełnienia specjalistycznych dyżurów w Izbie Przyjęć – psychiatra  w WSZN im. Św. Jadwigi w Opolu  

 

informuje o wyborze następującej oferty:

 

  • Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Jacek Porczyński – spec. psychiatra, ul. Pogodna 11, 46-070 Chmielowice

 

Umowa na ww. świadczenie zdrowotne zostanie podpisana niezwłocznie w siedzibie WSZN im. św. Jadwigi w Opolu.

 

UZASADNIENIE

 

Wybrana Oferta spełniała wszystkie warunki zawarte w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 ze zm.) oraz właściwe przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze. zm.).

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

lek. med. Anna Bieniasiewicz