Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna

Archiwum dokumentacji medycznej

 

Dokumentacja medyczna w WSS im. św. Jadwigi w Opolu może być udostępniana jedynie osobom i podmiotom wymienionym w art. 18 ustawy z dnia 30.08.1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 14, poz. 89 ze zm.). Udostępnianie odbywa się w trybie i na zasadach określonych w § 52 i § 53 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dnia 21.12.2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. nr 247, poz. 1819 ze zm.)

 

Udostępnianie informacji

 

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 06.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

 • Wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń na terenie Szpitala

 • Udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek

   

Metryczka
 • wytworzono:
  25-07-2005
  przez: Piotr Pasternak
 • opublikowano:
  25-07-2005 12:21
  przez: Marta Kubiak
 • zmodyfikowano:
  16-10-2018 08:12
  przez: Andrzej Kijek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu
  odwiedzin: 9571
Dane jednostki:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu
45-221 Opole
ul. Wodociągowa 4
NIP: 7541873654 REGON: 000294303

Dane kontaktowe:

Rejestracja telefoniczna.: 77 54 14 221 lub 222
Izba Przyjęć: 77 54 14 110 lub 111 fax: 77 54 14 237
e-mail: sekretariat@wszn.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×