Przejdź do treści strony
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna

 

Dokumentacja medyczna w WSS im. św. Jadwigi w Opolu może być udostępniana jedynie osobom i podmiotom, w trybie i na zasadach, określonych zgodnie z art. 26 i art. 27 Ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. 2009 nr 52, poz. 417 ze zm.).

 

Udostępnianie informacji

 

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 06.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

 • Wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń na terenie Szpitala

 • Udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek

   

Metryczka
 • wytworzono:
  25-07-2005
  przez: Piotr Pasternak
 • opublikowano:
  25-07-2005 12:21
  przez: Marta Kubiak
 • zmodyfikowano:
  18-07-2019 12:36
  przez: Tomasz Leśniowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu
  odwiedzin: 10673
Dane jednostki:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu
45-221 Opole
ul. Wodociągowa 4
NIP: 7541873654 REGON: 000294303

Dane kontaktowe:

Rejestracja telefoniczna.: 77 54 14 221 lub 222
Izba Przyjęć: 77 54 14 110 lub 111 fax: 77 54 14 237
e-mail: sekretariat@wszn.opole.pl