Przejdź do treści strony WCAG

ZAPOTRZBOWANIE NA ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na  produkty wykorzystywane podczas zwalczania COVID-19, tj. środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekcyjne.

PDFZAPOTRZBOWANIE NA ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE.pdf