Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie: radiologii zabiegowej i diagnostyki obrazowej w WSZ im. św. Jadwigi w Opolu

Strona archiwalna

 


 

 
 
                                                  Opole 19 stycznia 2012 r.
 
 
       ORG/0810/14/12
                                                             
 
 
Komisja Konkursowa powołana do rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: radiologii zabiegowej i diagnostyki obrazowej w WSZN im. Św. Jadwigi w Opolu  
 
informuje o wyborze następujących dwóch ofert:
 
·         Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Krzysztof Dyś ul. Budziszyńska, 54-436 Wrocław
·         Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marcin Trzepaczyński,
ul. Fizylierów 13, 41-922 Radzionków
 
Umowy na ww. świadczenia zdrowotne zostaną podpisane niezwłocznie w siedzibie WSZN im. św. Jadwigi w Opolu.
 
UZASADNIENIE
 
Wybrane Oferty spełniały wszystkie warunki zawarte w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz właściwe przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.).
 
 
 
 
                               Przewodnicząca Komisji Konkursowej
                               lek. med. Maria Waloszek – Brzozoń
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot udostępniający: ORG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marta Kubiak
Data wytworzenia: 2012-01-19