Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół neurochirurgów

(Zdjęcie)

lek. Paweł Kita

Specjalista Neurochirurg i Neurotraumatolog

Kierownik Oddziału

Jestem neurochirurgiem z ponad 25 letnim doświadczeniem. Większość mojej pracy zawodowej była związana z Oddziałem Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Odbyłem liczne zagraniczne szkolenia w USA, Finlandii, Hiszpanii i Turcji pod okiem wielu legend światowej neurochirurgii takich jak Gazi Yasargil, Albert Rhoton Jr., czy Juha Hernesniemi.

Od 2021 roku koordynuję pracę nowo otwartego oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Wodociągowej w Opolu.
Specjalizuję się przede wszystkim w leczeniu chorób naczyniowych mózgu i rdzenia, a także w mikrochirurgicznym leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa.

 

 

 

(Zdjęcie)

dr n. med. Kajetan Łątka

Neurochirurg

Jestem absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuję w oddziałach Neurochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Opolu przy ul. Wodociągowej, a także sezonowo w Szpitalu Medicam w Gryficach z którym jestem bardzo związany emocjonalnie.

Odbyłem szkolenia zagraniczne z zakresu mikrochirurgii, neurochirurgii naczyniowej i chirurgii kręgosłupa m. in. w Singapurze, Barcelonie, Belfaście i USA. Uczestniczyłem w światowych kongresach neurochirurgicznych w Bostonie, Honk Kongu, Istambule, Singapurze i Toronto.
W 2021 r. obroniłem doktorat na Śląskim Uniwersytecie Medycznym pt. „Wyniki leczenia dyskogennych zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa przy pomocy żelowej chemonukleolizy etanolowej”. W 2021 r. zdałem egzamin specjalizacyjny oraz egzamin europejski (EANS Board Exam).
Głównym działem moich zainteresowań jest chirurgia kręgosłupa z naciskiem na techniki małoinwazyjne i przezskórne oraz przede wszystkim rozwiązania endoskopowe. Dotychczas wykonałem kilkaset zabiegów endoskopowego usunięcia przepukliny krążka międzykręgowego oraz odbarczenia stenozy kanału. Jestem jednym z polskich pionierów zastosowania endoskopii w zabiegach instrumentacji oraz w zabiegach onkologicznych kręgosłupa.
Jestem członkiem Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego (EANS), Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, organizacji AOSpine oraz NASS (North American Spine Society) oraz WEDNS (Walter E. Dandy Neurosurgical Society).

 

 

dr n. med. Waldemar Kołodziej

Specjalista Neurochirurg i Neurotraumatolog

Jestem absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu (1996). Po studiach wróciłem do Opola i zacząłem pracować na nowo utworzonym oddziale neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego (obecnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny). Aktualnie współtworzę również zespół w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Wodociągowej, gdzie operuję głównie przypadki onkologiczne, również w zakresie nerwów obwodowych.

W trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego, a także już po jego zakończeniu uczestniczyłem w wielu kursach i praktycznych szkoleniach m in. w USA, Szwajcarii, Holandii, Hiszpanii, Czechach, Austrii, Szwecji, Niemczech, Włoszech i w Polsce. Posiadana specjalizacja zobowiązuje mnie do znajomości technik operacyjnych w zakresie chirurgii mózgowia i kręgosłupa, co wykorzystuję w codziennej praktyce. Niemniej jednak od samego początku poza powyższymi interesowała mnie tematyka chirurgii nerwów obwodowych. Początkowo był to głównie zespół cieśni kanału nadgarstka.
Obecnie wykonuję operacje zespołów pułapkowych takich jak: zespół cieśni kanału nadgarstka, odbarczenia nerwu łokciowego zarówno w kanale Guyona, jak i na wysokości nadkłucia kości ramiennej orz nerwu piszczelowego tylnego, jak również nerwu strzałkowego wraz z jego odgałęzieniami. Innym obszarem zainteresowania są nowotwory nerwów obwodowych i urazy.

 

lek. Tomasz Krzeszowiec

Specjalista Neurochirurg i Neurotraumatolog

Swoją karierę zawodową jako neurochirurg związałem z Opolem z którego pochodzę. Po studiach na Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu współtworzyłem od 1996r. nowopowstający Oddział Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego, a aktualnie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, gdzie przez wiele lat piastowałem stanowisko zastępcy kierownika oddziału.

Odbyłem liczne szkolenia krajowe i zagraniczne między innymi w USA, Hiszpanii, Niemczech i Szwajcarii.
Moim głównym działem zainteresowań jest chirurgia kręgosłupa, której poświęciłem praktycznie całą karierę zawodową.
Zawsze dbam o indywidualne podejście do pacjenta i dobór optymalnych metod terapeutycznych, które nie zawsze oznacza leczenie operacyjne.
Zajmują się zarówno podstawowymi przypadkami wymagającymi rozwiązań minimalnie inwazyjnych, jak i kompleksowymi, zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi, zapalnymi i onkologicznymi kręgosłupa.
W ostatnim okresie staram się również poszerzyć swoje portfolio procedur o techniki endoskopowe i w tym kierunku przeszedłem cykl szkoleń organizowanych przez ESPINEA– międzynarodową organizację zrzeszającą chirurgów endoskopowych kręgosłupa.

 

lek. Tomasz Sobolewski

Specjalista Neurochirurg

 

lek. Jacek Chowaniec

Specjalista Neurochirurg

 

lek. Tomasz Olbrycht

Specjalista Neurochirurg

 

lek. Konrad Kubicki

Specjalista Neurochirurg

 

lek. Mateusz Pawłowski

Specjalista Neurochirurg

 

lek. Adrian Jędrzejek

Specjalista Neurochirurg

 

lek. Daniel Gheek

Neurochirurg

 

Zespół neurochirurgów pracuje pod patronatem

dr hab. n. med. Dariusz Łątka, prof. UO
specjalista neurochirurg i neurotraumatolog

lekarz neurochirurg, związany od 1997r. z Opolszczyzną, kiedy to rozpoczął organizację pierwszego w Opolu pełno profilowego oddziału neurochirurgicznego w ówczesnym Wojewódzkim Centrum Medycznym. Od 2003 roku pełnił funkcję ordynatora, obecnie kierownika Oddziału i Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Od czterech kadencji jest Konsultantem Wojewódzkim w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii dla województwa opolskiego. Był inicjatorem powołania i pierwszym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii na Opolszczyźnie „Neuro” (obecnie Prezesem Honorowym). 
Od 2015 roku ściśle współpracował z władzami uniwersyteckimi w inicjatywie powołania kierunku lekarskiego przy Uniwersytecie Opolskim początkowo działając w strukturach Rady Naukowej przy Rektorze UO, a następnie jako konsultant ds. przekształcenia szpitala WCM w szpital kliniczny.d
Jest członkiem zarządów krajowych w kilku najważniejszych organizacjach zawodowych zrzeszających neurochirurgów i chirurgów kręgosłupa:
               • Polskim Towarzystwie Chirurgów Kręgosłupa (PTChK) (Prezydent Elekt – na kadencję 2021-22)

               • Stowarzyszeniu Polska Szkoła Chirurgii Kręgosłupa SpineForum (V-Prezydent)

               • W polskim Oddziale AOSpine Foundation (szef szkolenia neurochirurgów na Polskę dwóch kadencji) 

               •  Walter E. Dandy Neurosurgical Society (WEDNS), w którym pełni funkcję Prezydenta oddziału polskiego. 

               • North American Spine Society (NASS), World Spinal Column Society (WSCS) i Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNCH).

Wykształcenie: Wykształcenie zdobył podczas studiów w Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu (dyplom z wyróżnieniem), a następnie w Klinice Neurochirurgii w Bytomiu, gdzie pod kierunkiem Profesora Ryszarda Mrówki uzyskał specjalizację z zakresu neurochirurgii i neurotraumatologii (dyplom z wyróżnieniem), a następnie się doktoryzował (dyplom z wyróżnieniem). Skończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange’go we Wrocławiu.
Ukończył także pełny cykl szkoleń neurochirurgicznych organizowanych przez Europejską Federację Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS), uzyskując European Board in Neurosurgery. Intensywne szkolenie podyplomowe kontynuował uczestnicząc w wielu krajowych i zagranicznych stażach i kursach z zakresu: chirurgii podstawy czaszki u prof. Volkera Seiferta (Frankfurt, Niemcy), anatomii mikroneurochirurgicznej u prof. Alberta Rhotona (Gainesville, Fl, USA), neurochirurgii onkologicznej u prof. Osamy Al Mefty, neurochirurgii naczyniowej u prof. Gaziego Yasargila (St. Louis, Mo, USA), neurochirurgii naczyniowej u prof. Roberta Spetzlera (Phoenix, Az, USA), oraz licznych specjalistycznych szkoleniach z zakresu dostępów operacyjnych i instrumentacji wewnętrznej kręgosłupa (Memphis, Tn – USA, Salzburg – Austria, Leiden – Holandia, Barcelona i Alicante – Hiszpania, Davos – Szwajcaria, Kuala Lumpur – Malezja).
Najważniejsze osiągnięcia: Za osobisty sukces poczytuje sobie zmianę oblicza neurochirurgii opolskiej poprzez wdrożenie szeregu nowych, często unikalnych w skali kraju technik operacyjnych, w tym nowoczesnych procedur protezowania i stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa, ale także w zakresie mikroneurochirurgii i wykorzystania neuronawigacji operacyjnej. Neurochirurgia opolska, kierowana przez niego, stała się ośrodkiem rozpoznawalnym w Polsce, obleganym przez pacjentów i zajmującym wysokie miejsca w krajowych rankingach jednostek opieki zdrowotnej. Równie istotne są osiągnięcia w zakresie reformy organizacji pracy, systemu zarządzania i wynagradzania personelu, jak i w zakresie modernizacji i wyposażania ośrodka, w tym przede wszystkim stworzenie nowoczesnego odcinka neuroreanimacji dysponującego nie tylko unikalnymi w skali kraju warunkami lokalowymi i sprzętowymi, ale także wysokokwalifikowaną opieką zespołu neuroanestezjologów. Ten zespół przeprowadza m. in. unikalne w skali kraju operacje ze śródoperacyjnym wybudzaniem pacjentów. W ostatnim czasie ogromnym sukcesem stało się doprowadzenie do zakupu ultranowoczesnego systemu śródoperacyjnego wspomagania operacji obrazem i jego integracja z systemem wizualizacji mikroskopowej wyposażonego w modalności pracy w poczerwieni i ultrafiolecie. Za duży sukces w zarządzaniu poczytuje sobie uzdrowienie finansów kierowanego przez siebie oddziału neurochirurgii przy jednoczesnej poprawie wszystkich ilościowych i jakościowych wskaźników medycznych.
Jest aktywny także na niwie naukowej – głównymi obszarami zainteresowania poza spondyloortopedią i mikroneurochirurgią jest koordynacja projektów badawczych realizowanych we współpracy z Politechnika Opolską i Politechniką Wrocławską z wykorzystaniem matematyki nieliniowej w analizie danych biomedycznych, a ostatnio prace nad skonstruowaniem pierwszego polskiego symulatora operacji neurochirurgicznych wykorzystującego rzeczywistość wirtualną.
Jest autorem lub współautorem 68 artykułów, w tym 22 prac w czasopismach impaktowanych, stanowiących podstawę przedstawionej poniżej analizy bibliometrycznej. Jest także autorem jednej autorskiej monografii (habilitacyjnej) i 6 rozdziałów w różnych innych monografiach i podręcznikach. Sumaryczna wartość punktacji IF wynosi 35,289, suma punktów MNiSW 430, H-index 8, liczba cytowań 243 (stan na marzec 2021). Ma na koncie kilkadziesiąt przeprowadzonych wykładów i osobistych prezentacji na sympozjach, w tym na najważniejszych światowych (WFNS): w Amsterdamie, Sydney, Marrakeshu, Bostonie, Seulu, Istanbule oraz na kongresach europejskich: w Lizbonie, Glasgow i Rzymie. Postępowanie habilitacyjne zostało przeprowadzone i zakończone w październiku 2019r. w oparciu o dorobek i monografię: Artroplastyka jako alternatywa do fuzji w leczeniu dyskopatii szyjnej, wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego.
Naczelną dewizą swej aktywności zawodowej uczynił kształcenie młodych adeptów neurochirurgii. Uważa, że w swoim życiu miał szczęście trafić na Wspaniałych Nauczycieli i czuje się w obowiązku spłacać zaciągnięty u nich dług – pomaga zatem swoim uczniom dzieląc się swoimi umiejętnościami, otwierając swoje szerokie kontakty zagraniczne, organizując środki finansowe na szkolenie, oraz motywując. Przez środowisko neurochirurgów, doceniające jego aktywność na tym polu, został wybrany na stanowisko szefa szkolenia neurochirurgów AOSpine na Polskę – największej światowej organizacji proedukacyjnej w chirurgii kręgosłupa, a także na szefa kolegium naukowego Polskiej Szkoły Chirurgii Kręgosłupa PTChK. Szkoli także młodych neurochirurgów w zakresie złożonych technik chirurgicznych w laboratoriach neurochirurgicznych w Solothurn i Hamburgu w ramach projektu J&J Spine Academy. We współpracy z Centrum Medycyny Doświadczalnej ŚUM w Katowicach zainicjował cykliczne kursy mikroanastomoz naczyniowych na żywych szczurach, prowadzone przez legendarną instruktorkę ze Szwajcarii Rosmarie Frick, długoletnią współpracownicę „ojca mikroneurochirurgii” prof. Gaziego Yasargila. Wraz z prof. Saleem’em Abdulraufem z Saint Louis, USA organizuje w Polsce kursy typu 101 dla studentów medycyny zainteresowanych neurochirurgią. Był inicjatorem powstania uniwersalnej i bardzo popularnej platformy internetowej dla specjalistów i pacjentów drkregoslup.pl.
Nagrody i wyróżnienia: Medal Śląskiej Akademii Medycznej „Przodujący w nauce i pracy”, Wyróżnienie Dyplomu Ukończenia Akademii Medycznej, Wyróżnienie Dyplomu Specjalisty II Stopnia, Wyróżnienie Rektora dla Pracy Doktorskiej, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji Krajowej Izby Gospodarczej 2010, Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji Krajowej Izby Gospodarczej 2014, Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji Krajowej Izby Gospodarczej 2018.
Został Wyróżniony przez Kapitułę Konkursu Opolski Hipokrates w roku 2011, a w 2015 otrzymał tytuł Opolski Hipokrates 2015 za zasługi dla opieki zdrowotnej na Opolszczyźnie.