Przejdź do treści strony
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Status Prawny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, działającym na podstawie:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t. DZ.U. z 2018 r. poz 160 z późn. zm.),
 • Uchwały nr 102/1453/72 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu  z dnia 25 września 1972 roku o utworzeniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu,
 • Zarządzenia wojewody Opolskiego nr 146/97 z dnia 16 grudnia 1997 roku w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
 • Uchwały Nr XXXVIII/416/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im.św. Jadwigiw Opolu oraz zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu.
 • Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • Statutu.
Metryczka
 • wytworzono:
  17-04-2012
  przez: Piotr Pasternak
 • opublikowano:
  17-04-2012 13:12
  przez: Marta Kubiak
 • zmodyfikowano:
  05-04-2019 13:45
  przez: Andrzej Kijek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im Św Jadwigi w Opolu
  odwiedzin: 8919
Dane jednostki:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu
45-221 Opole
ul. Wodociągowa 4
NIP: 7541873654 REGON: 000294303

Dane kontaktowe:

Rejestracja telefoniczna.: 77 54 14 221 lub 222
Izba Przyjęć: 77 54 14 110 lub 111 fax: 77 54 14 237
e-mail: sekretariat@wszn.opole.pl