Przejdź do treści strony
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

 

Polityka jakości, środowiskowa, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym i prowadzonym przez Samorząd Województwa Opolskiego. Podstawowy obszar naszego działania stanowi teren województwa opolskiego. Zakres działalności obejmuje świadczenie usług medycznych w dziedzinie neurologii i psychiatrii: stacjonarnych dla dorosłych i dzieci, dziennych dla dorosłych oraz ambulatoryjnych dla dorosłych i dzieci oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych dla dorosłych i dzieci. Poradnie specjalistyczne i oddziały szpitalne umożliwiają dostęp do nowoczesnej diagnostyki specjalistycznej takiej jak: EEG, EMG, UDP, USG, angiografii, a w systemie całodobowym do MRI, TK, RTG i diagnostyki laboratoryjnej.

Naszą misją jako Zespołu jest „Bądźmy lepsi”

  

Celem strategicznym jest rozwój Szpitala i uzyskanie wiodącej pozycji w regionie, zapewniającym usługi medyczne i promocję zdrowia na najwyższym poziomie.

Strategię Szpitala im. św. Jadwigi w Opolu będziemy realizować osiągając następujące cele taktyczne:

 1. Postępowanie zgodne z wymaganiami prawnymi i innymi mającymi zastosowanie przy prowadzonej działalności Szpitala w zakresie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 2. Tworzenie zespołu ludzi rozwijających się i pracujących z pasją poprzez prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział w szkoleniach zewnętrznych dla poprawy jakości realizowanych świadczeń mających wpływ na wzrost satysfakcji i zadowolenia pacjenta.
 3. Dostosowywanie wykonywanych usług medycznych do potrzeb pacjentów zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej.
 4. Stałe doposażanie szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny i poprawa jego infrastruktury.
 5. Osiągnięcie stabilnej pozycji pod względem ekonomicznym.
 6. Zwiększenie udziału w rynku usług medycznych.
 7. Zapewnienie pracownikom dobrych i bezpiecznych warunków pracy, dążąc do zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i  zdarzeniom niepożądanym.
 8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji poprzez zapewnienie poufności, integralności i dostępności informacji przetwarzanych w Szpitalu, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa.
 9. Wykorzystywanie systemów informacyjnych ochrony zdrowia w środowisku właściwie zabezpieczonym przed zagrożeniami.
 10. Zagwarantowanie wprowadzania nowych technologii w pewny, bezpieczny i dobrze zarządzany sposób, oparty o analizę ryzyka.
 11. Nadzorowanie występujących znaczących aspektów środowiskowych w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko i ograniczenia możliwości wystąpienia ewentualnych awarii środowiskowych i ograniczenie negatywnych skutków ewentualnych zaistniałych awarii.
 12. Ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego, racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych prowadząc system zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi.
 13. Zapewnienie właściwej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej mającą na celu wymianę informacji o zagrożeniach dla: bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa żywności , dotyczącym aspektów środowiskowych i BHP.
 14. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i właściwej jakości produkowanych posiłków, poprzez nadzór nad jakością używanych do przygotowania posiłków produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także szkolenie w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 15. Nadzorowanie działań i procesów zleconych na zewnątrz dla bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz innych stron zainteresowanych.
 16. Doskonalenie skuteczności i efektywności wdrożonego ZSZ poprzez identyfikację ryzyk i szans oraz efektywne zarządzanie ryzykiem i zmianami oraz ciągłością działania, w powiązaniu z kontekstem organizacji, potrzebami i oczekiwaniami stron zainteresowanych.

Dyrektor Szpitala zobowiązuje wszystkich pracowników do realizacji niniejszej polityki, deklarując pełną odpowiedzialność za jej realizację oraz wdrożony Zintegrowany System Zarządzania.

                                        

                                           Dyrektor

                                              /- / Krzysztof Nazimek

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2011
  przez: Andrzej Kijek
 • opublikowano:
  05-06-2011 15:48
  przez: Marta Kubiak
 • zmodyfikowano:
  05-04-2019 13:35
  przez: Andrzej Kijek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im Św Jadwigi w Opolu
  odwiedzin: 11370
Dane jednostki:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu
45-221 Opole
ul. Wodociągowa 4
NIP: 7541873654 REGON: 000294303

Dane kontaktowe:

Rejestracja telefoniczna.: 77 54 14 221 lub 222
Izba Przyjęć: 77 54 14 110 lub 111 fax: 77 54 14 237
e-mail: sekretariat@wszn.opole.pl