Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu
- powstanie i stan obecny.

        Pod obecną nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu funkcjonuje od 12 października 2018 roku.  

Nasza placówka powstała w 1972 roku w wyniku połączenia Wojewódzkiej Przychodni Odwykowej i Oddziału Neurologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Karola Miarki. Wybudowanie obiektu Szpitala w Opolu zainicjowało rozwój dwóch specjalności medycznych: psychiatrii i neurologii poprzez sukcesywne organizowanie oddziałów dla dorosłych i dzieci, poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych, działu diagnostyki laboratoryjnej i rehabilitacji. Do 11 października 2018 roku funkcjonowaliśmy pod nazwą Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi.
         W 1981 roku zakończona została budowa pawilonu psychiatrycznego, co pozwoliło na zorganizowanie dwóch oddziałów psychiatrycznych dla dorosłych posiadających łącznie 126 łóżek.

15 maja 2009 r. uruchomiono Dzienny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, w którym rehabilitację poszpitalną kontynuują pacjenci po przebytym udarze mózgu i urazach mózgowo - czaszkowych.

Realizujemy świadczenia w zakresie neurologii oraz psychiatrii, zarówno dla dorosłych jak również dla dzieci i młodzieży

         Aktualnie Szpital dysponuje 42 łóżkami w Oddziale Neurologii dla Dorosłych "A" i 25 łóżkami w Oddziale Neurologii dla Dorosłych "B" oraz wydzielonymi z oddziałów neurologicznych Oddziałami Udarowymi "A" i "B" w których łączna liczba łóżek to 52.

W zakresie psychiatrii dla dorosłych całodobową opiekę zapewniają trzy oddziały:

  • Oddział Psychiatrii dla Dorosłych A dysponujący 63 łóżkami z wydzielonym Pododdziałem Wzmożonego Nadzoru Psychiatrycznego (11 łóżek),
  • Oddział Psychiatrii dla Dorosłych B dysponujący 63 łóżkami,
  • Oddział Psychiatrii dla Dorosłych C dysponujący 40 łóżkami

W Szpitalu funkcjonują jedyne w województwie opolskim specjalistyczne oddziały dziecięce:

  • Oddział Neurologii dla Dzieci i Młodzieży (24 łóżka),
  • Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży (18 łóżek).

 

           W ramach prowadzonej działalności Szpital oferuje Pacjentom także możliwość leczenia w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym  (20 miejsc) oraz Zespole Leczenia Środowiskowego, który funkcjonuje w strukturach placówki od sierpnia 2017 roku.

            Od stycznia 2020 roku uruchomiony został Punkt Zgłoszeniowo-Konsultacyjny przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w trakcie lub po przebytym kryzysie psychicznym.

 

Nasi Pacjenci mają dostęp do nowoczesnej diagnostyki specjalistycznej takiej jak: EMG, EEG, UDP, TCD, USG, RTG, a w systemie całodobowym do MRI i TK.

  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu od 1992 roku współpracuje z partnerską Kliniką Psychiatryczną Hansa Prinzhorna w Hemer –
w Niemczech oraz z Kliniką Psychiatryczną we Lwowie i Szpitalem Psychiatrycznym w Iwano-Frankiwsku (Ukraina). Współpraca dotyczy organizacji międzynarodowych konferencji naukowych, wymiany wzajemnych doświadczeń, staży specjalizacyjnych odbywanych przez pracowników klinik i szpitala.

Możliwość udziału personelu w różnych formach dokształcania w kraju i za granicą ma na celu udoskonalanie i wdrożenie najnowszych metod pracy z chorymi psychicznie. Równolegle z nowoczesną farmakoterapią prowadzone są dla pacjentów treningi behawioralne, muzykoterapia, relaksacja, psychorysunek.
        Pacjenci korzystają z zajęć w pracowniach: ceramicznej, stolarskiej, plastycznej, rzeźby, świec, tkactwa. Od 2004 roku wprowadzone zostały zajęcia z teatru terapeutycznego oraz jogi.

 

Naszym atutem jest wykwalifikowana kadra specjalistów, świadcząca usługi medyczne na najwyższym poziomie. W Szpitalu zatrudniamy  specjalistów w zakresie psychiatrii oraz neurologii. Większość naszej kadry pielęgniarskiej to osoby posiadające specjalizację kierunkową.

Rozszerzamy naszą działalność w zakresie neurologii i psychiatrii.

W obszarze działalności neurologicznej:

- jesteśmy na etapie wdrażania leczenia wczesnej fazy udaru mózgu metodą trombektomii. Ubiegamy się również o ujęcie naszego Szpitala w Ministerialnym programie pilotażowym dotyczącym leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

- trwają prace zmierzające do uruchomienia Oddziału Neurochirurgii.

W obszarze działalności psychiatrycznej:

- w 2017 roku uruchomiony został Zespół Leczenie Środowiskowego, który z sukcesem rozszerza swoją działalność;

- w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży podjęte zostaną starania o rozszerzenie form opieki medycznej w tym zakresie.

 

Od 1996 roku w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Zakażeń Szpitalnych, uczestniczyliśmy w tworzeniu nowoczesnego, zgodnego ze standardami Unii Europejskiej i standardami światowymi Systemu Rejestracji Zakażeń Szpitalnych, funkcjonującego w naszym Szpitalu od 2002 roku.

 

      W 2010 roku w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pod nazwą "Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej" został utworzony Ośrodek Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej, który rozpoczął swoją działalność 17 listopada.

Projekt został sfinansowany z funduszy:

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu -  8 %,
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - 46,13 %,
  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 45,87 %.

 

Głównym celem działalności Ośrodka jest terapia polegająca na przywróceniu prawidłowego krążenia mózgowego w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu oraz zmniejszenie ryzyka niepożądanych deficytów neurologicznych.

Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu i aparatury medycznej realizuje wykwalifikowana kadra lekarzy specjalistów radiologii, chirurgii naczyniowej i anestezjologii oraz pielęgniarek specjalistek i techników elektroradiologii.