Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole 2008

I. Opolski Odddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 29.01.2008 - 18.02.2008.
2. Zakres kontroli: prawidłowość rozliczeń z OOWNFZ procedur leczenia udarów mózgu.
3. Dokumentacja: upoważnienie nr 19/2008, protokół kontroli z dnia 18.02.2008, wystąpienie pokontrolne z dnia 10.03.2008.
4. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

II. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 10.07.2008.
2. Zakres kontroli: kontrola całościowa 01.01.2008 - 30.06.2008.
3. Dokumentacja: protokół kontroli z dnia 08.09.2008.
4. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

III. Państwowa Inspekcja Pracy
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 6, 7, 8, 11, 13, 14.08.2008.
2. Zakres kontroli: prawo pracy.
3. Dokumentacja: protokół kontroli z dnia 19.08.2008, nakaz z dnia 19.08.2008, wystąpienie z dnia 25.08.2008.
4. Zalecenia wskazane w nakazie i wystąpieniu zostały wykonane.

IV. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 17.09.2008 - 31.10.2008.
2. Zakres kontroli: aktywa trwałe - wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe oraz rozrachunki w zakresie zobowiązań i należności.
3. Dokumentacja: upoważnienie nr 144/2008, protokół z dnia 31.10.2008.
4. Nieprawidłowości - nie stwierdzono.

V. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 23.09.2008 - 26.09.2008.
2. Zakres kontroli: prawidłowość i zasadność wystawiania zleceń na wózki inwalidzkie i indywidualne przedmioty pionizujące przez lekarzy Świadczeniodawcy.
3. Dokumentacja: upoważnienia nr 178/2008 i 179/2008, protokół kontroli z dnia 03.10.2008, wystąpienie pokontrolne z dnia 22.10.2008.
4. Zalecenia pokontrolne wykonano.

VI. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 21 - 24.10.2008.
2. Zakres kontroli: zgodność z obowiązującymi przepisami prawa dla wskazanych pacjentów.
3. Dokumentacja: upoważnienia nr 2/LEK/2008 i 1/LEK/2008, protokół kontroli z dnia 24.10.2008, wystąpienie pokontrolne z dnia 03.11.2008.
4. Nieprawidłowości - nie stwierdzono.

VII. Sąd Okręgowy
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 29.10.2008.
2. Zakres kontroli: przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w WSZN im. św. Jadwigi.
3. Dokumentacja: protokół z dnia 11.12.2008>
4. Nieprawidłowości - nie stwierdzono.

VIII. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 15.12.2008 - 06.02.2009.
2. Zakres kontroli: realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń medycznych, prawidłowość gospodarowania mieniem, prawidłowość wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2007 roku.
3. Dokumentacja: upoważnienie nr 219/2008, protokół kontroli z dnia 23.04.2009, wystąpienie pokontrolne z dnia 27.03.2009.
4. Zalecenia pokontrolne wykonano.

IX. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 17 - 23.12.2008.
2. Zakres kontroli: prawidłowość realizacji świadczeń w warunkach ambulatoryjnych.
3. Dokumentacja: upoważnienia nr 228/2008 i 227/2008, protokół kontroli z dnia 09.01.2009, wystąpienie pokontrolne z dnia 27.01.2009.
4. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

 

Całość dokumentacji dot. kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej - w myśl art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

 

Za treść informacji odpowiada: Katarzyna Heffner.