Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole 2007

I. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
1.Termin przeprowadzenia kontroli: 19.11.2007 - 21.11.2007
2.Zakres kontroli: realizacja umowy nr 08R/10065/03/02/SZP/2007 w zakresie zasad i organizacji udzielania świadczeń i rozliczania z OOW NFZ w 2007 r. w zakresie Programu terapeutycznego "Leczenie stwardnienia rozsianego interferonem beta".
3.Dokumentacja: upoważnienie nr 358/2007, protokół kontroli z dnia 21.11.2007r., wystąpienie pokontrolne z dnia 29.11.2007 r. 
4.Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

II. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 28.09.2007.
2. Zakres kontroli: kontrola gospodarki krwią na oddziałach szpitalnych.
3. Dokumentacja: upoważnienie (L.dz. 3582/2007), protokół kontroli z dnia 28.09.2007, zalecenia pokontrolne z dnia 16.09.2007.
4. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

III. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 26.06.2007 - 26.07.2007.
2. Zakres kontroli: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w zakresie dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2004 r. na realizację inwestycji pn. "Wymiana dźwigów towarowo - osobowych w WSZN w Opolu".
3. Dokumentacja: postanowienie o wczęciu postępowania kontrolnego (KS-08/013/2007), upoważnienie nr KS-08/013/2007, protokół kontroli z dnia 30.07.2007, wynik kontroli z dnia 18.09.2007.
4. Wskazane nieprawidłowości zostały usunięte.

IV. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 29.08.2007 - 14.09.2007.
2. Zakres kontroli: gospodarka kasowa i procedury udzielania zamówień publicznych w 2006 r.
3. Dokumentacja: upoważnienie nr 100/2007, protokół kontroli z dnia 19.09.2007, wystąpienie pokontrolne z dnia 7.11.2007.
4. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

V. Państwowa Inspekcja Pracy
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 19, 23.07 30.08.2007
2. Zakres kontroli: wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia.
3. Dokumentacja: protokół kontroli z dnia 30.08.2007, wystąpienie pokontrolne z dnia 31.08.2007.
4. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

 

Całość dokumentacji dot. kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej - w myśl art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Za treść informacji odpowiada: Katarzyna Heffner.