Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

kontrole 2006

I. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
1. Termin kontroli: 21.04. - 12.05.2006 i 09.05. - 17.05.2006.
2. Zakres kontroli: Realizacja umów nr 08R/10065/03/SZP/2005, nr 08R/10065/04/PSY/2005, nr 08R/10065/02/01/AOS/2005 w zakresie zasad organizacji udzielania świadczeń, ilości wykonanych usług oraz prawidłowości rozliczeń z OOW NFZ za okres 01.07. - 31.12.2005.
3. Dokumentacja: zawiadomienie z dnia 20.04.2006, zawiadomienie z dnia 08.05.2006, protokół kontroli z dnia 22.05.2006,  wyjaśnienia WSZN z dnia 21.06.2006 (ORG/09/4/06) do ustaleń postępowania kontrolnego, wystąpienie pokontrolne z dnia 30.06.2006 r.
4. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

II. Państwowa Inspekcja Pracy.
1. Termin kontroli: 19. 21.06.2006.
2. Zakres kontroli: zagadnienia BHP, stosunek pracy.
3. Dokumentacja: protokół kontroli z dnia 21.06.2006.
4. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

III. Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Opolu.
1. Termin kontroli: 19. -  22. 09.2006.
2. Zakres kontroli: ocena prawidłowości wykorzystania dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia na realizację "Programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005".
3. Dokumentacja: protokół oględzin z dnia 21.09.2006, protokół z kontroli z dnia 03.10.2006.
4. Przeprowadzona kontrola nie wykazała uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

IV. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
1. Termin kontroli: 20.12.2006 - 30.01.2007.
2. Zakres kontroli: realizacja zadań statutowych, prawidłowość gospodarowania mieniem, kontrola umów na świadczenia zdrowotne i cywilnoprawnych, kontrola dotacji udzielonych z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.
3. Dokumentacja: upoważnienie nr 179/2006, protokół kontroli z dnia 13.02.2007.
4. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, dlatego odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

 

Całość dokumentacji dot. kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej - w myśl art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

 

Za treść informacji odpowiada: Katarzyna Heffner.